CVS อันตรายจากการใช้งานหน้าจอ … มากเกินไป

cvs-computer-vision-syndrome

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ทั้งใช้เพื่อการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นค้า การสืบค้นข้อมูล การติดตามข่าวสารและความบันเทิง แต่การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่ออวัยวะหลายโรค เช่น ปวดตา ตาแห้ง ตาล้า ตาพร่ามัว ปวดคอ ปวดไหล่ เป็นต้น ซึ่งบางอาการเป็นแล้วหายเมื่อพัก บางอาการเกิดจากการสะสมเป็นเวลานาน ซึ่งเราสามารถลดความเสี่ยงจากอันตรายเหล่านี้ได้ง่ายๆ

สาเหตุ โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (CVS)
เกิดจากการใช้งานหน้าจอต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานๆ โดยมักจะอยู่ในท่าการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น ท่านั่ง ท่ายืน ที่ทำให้ก้มหน้ามากจนเกินไป หรือหน้าจอกับระยะสายตาใกล้กันมากเกินไป แสงสว่างแวดล้อมภายนอกก็มีผลต่อการเพ่งมองหน้าจอด้วยเช่นกัน

อาการ โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (CVS) เช่น
– ปวดคอ ปวดไหล่
– ตาพร่า ตาล้า
– ตาแห้ง น้ำตาไหล
– ปวดหัว เวียนศีรษะ
– แสบตา ตาแดง

4 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อลดอาการของโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (CVS)
1. จัดตำแหน่ง
– จัดท่านั่งให้ห่างจากหน้าจอ 1 ช่วงแขน หรือประมาณ 16 – 20 นิ้ว
– หน้าจออยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อย
2. ลดแสงจ้า
– จัดแสงสว่างรอบๆ ให้พอเหมาะ ไม่จ้าเกินไป
– ปรับความเข้มและความสว่างหน้าจอให้พอดี
– ติดฟิล์มลดแสงสะท้อน
3. หยุดพักบ้าง กฎ 20 – 20 – 20 คือ ทุกๆ 20 นาที มองไปที่อื่น ระยะไกลประมาณ 20 ฟุต อย่างน้อย 20 วินาที
4. พบหมอตา หากเคยมีอาการหรือความเจ็บป่วยทางตา ควรพบจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.allaboutvision.com/cvs/
http://www.thairath.co.th/content/490240
http://www.medimanage.com/my-worries/more-articles/is-you-tablet-computer-a-pain-in-the-neck.aspx
http://notebooks.com/2011/08/08/how-to-combat-computer-vision-syndrome-infographic
https://www.deltadentalmo.com/blog/post?postid=1a7c4cb1-86f8-4e84-9063-d9c61af26d9f
http://bgr.com/2014/03/27/computer-vision-syndrome-infographic-and-video/
ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 หน้า 136 – 142 เรื่อง คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม: กรณีศึกษาในเด็ก ๑ ราย

เกี่ยวกับ FOCUS SCREEN PROTECTOR

ฟิล์มกันรอยโฟกัส ทัชแล้วใช่ โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ใส่ใจทุกกระบวนการผลิต มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยอดขายอันดับ 1 ในไทย ฟิล์มกันรอยขีดข่วน ฟิล์มลดรอยนิ้วมือ ฟิล์มถนอมสายตา ฟิล์มกันกระแทก กระจกนิรภัย